Tarieven

Wij werken met een diploma garantie en dat houdt in dat wij binnen de afgesproken termijn (bijvoorbeeld 26 lesweken voor A) uw kind zullen lesgeven en af laten zwemmen voor het diploma. U mag maximaal twee lessen missen anders vervalt de garantie. Dit houdt in dat u dan voor alle lessen die nog nodig zijn, extra zult moeten betalen. Deze lessen zullen plaatsvinden op één van onze locaties waar op dat moment ruimte is. Wij zullen de kinderen voorafgaand aan de lessen testen via een proefles of ze geschikt zijn voor ons les-systeem.

Zwemdiploma A

De cursus voor het A-diploma duurt 6 maanden en is inclusief diploma garantie.*

De kosten bedragen per 1 januari 2024 € 900,-

Zwemdiploma B

De cursus voor het B-diploma duurt 15 lessen en is inclusief diploma garantie.**
De kosten bedragen per 1 januari 2024 € 350,-

Zwemdiploma C

De cursus voor het C-diploma duurt 20 lessen en is inclusief diploma garantie.**
De kosten bedragen per 1 januari 2024 € 375,-


Tijdens de zwemlessen dient uw kind gebruik te maken van het EasySwim zwempak. Deze zal bij aanvang van de lessen éénmalig verstrekt worden. Tijdens de opleiding heeft u de EasySwim in bruikleen. Wanneer de EasySwim door onzorgvuldig gebruik niet geschikt meer is voor de zwemlessen of wanneer de EasySwim zoek raakt dient u tegen betaling een nieuwe aan te schaffen.


* De garantie vervalt indien uw kind meer dan twee lessen heeft gemist. 
** De garantie vervalt indien uw kind meer dan één les heeft gemist.